Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 920 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta 5 515 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin ja 405 000 euroa kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen ja sen 40-jäsenisen ihmisoikeusvaltuuskunnan menoihin. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin.

Oikeusasiamiehen kanslian tavoitteena on, että kaikki kantelut käsitellään enintään yhden vuoden tavoiteajassa.

Vuonna 2012 aloittaneen Ihmisoikeuskeskuksen toiminnan painopiste tulee alkuvaiheessa olemaan kansallisen perus- ja ihmisoikeuksia koskevan yhteistyön ja tiedonkulun kehittämisessä, tiedotustoiminnassa sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevan koulutuksen ja kasvatuksen edistämisessä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ihmisoikeuskeskuksen toimintamenojen tarkistus (täysi toimintavuosi) 26
Yhteensä 26

2013 talousarvio 5 920 000
2012 talousarvio 5 894 000
2011 tilinpäätös 5 270 573