Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuonna 2012 määrärahaa on tarkoitus käyttää C-rakennuksen keväällä 2012 käynnistyneeseen korjaustyöhön, maanalaisten väestönsuoja- ja muiden tilojen rakentamiseen sekä D- ja E-rakennusten toteutussuunnitteluun, tutkimuksiin ja mallikorjauksiin sekä Pikkuparlamentin muutostöihin. Peruskorjauksen muista kuin vuoden 2013 määrärahasta tehdään ratkaisut vuosittain erikseen.

Peruskorjauksen kokonaissuunnitelman kustannukset ovat arviolta yhteensä 201 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 123 milj. euroa, maanalaisten tilojen 75 milj. euroa, väestönsuojatilojen osto Helsingin kaupungilta 2 milj. euroa ja Pikkuparlamentin muutostyöt 1 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2011 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 52 milj. euroa, johon sisältyy 2,1 milj. euroa Helsingin kaupungilta ostetusta väestönsuojasta.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitteistokustannukset, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannukset. Nämä menot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen eteneminen ja Pikkuparlamentin muutostyöt 10 200
Yhteensä 10 200

2013 talousarvio 34 000 000
2012 talousarvio 23 800 000
2011 tilinpäätös 20 500 000