Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 21 735 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 15 685 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 680 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 370 000
Yhteensä 21 735 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hintakorjaus kotimaan matkamäärärahaan 3
Yhteensä 3

2013 talousarvio 21 735 000
2012 talousarvio 21 732 000
2011 tilinpäätös 21 048 430