Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 827 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli 31.12.2011 78 567 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 2,5 %. Vuonna 2013 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,6 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 1,7 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 2
Sarjaobligaatiolainat 1 740
Muut obligaatiolainat 22
Muut joukkovelkakirjalainat 1
Velkasitoumuslainat 39
Velkakirjalainat ja muut lainat 23
Yhteensä 1 827

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkoarvion tarkistus -227 000
Budjettitalouden tasapainoarvion mukainen velan nettolainanoton tarkistus -92 000
Yhteensä -319 000

2013 talousarvio 1 827 000 000
2012 II lisätalousarvio -217 000 000
2012 talousarvio 2 146 000 000
2011 tilinpäätös 1 874 285 704