Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 34 966 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa:Vaikeavammaisten tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelun menojen on arvioitu olevan 34 966 000 euroa. Tulkkauspalvelun asiakkaita arvioidaan olevan vuonna 2013 noin 5 400.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos käyttäjämäärän kasvun vuoksi, etenkin puhevammaisten henkilöiden palvelutarpeen kasvun myötä 6 766
Yhteensä 6 766

2013 talousarvio 34 966 000
2012 talousarvio 28 200 000
2011 tilinpäätös 28 789 009