Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 21 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Sotilasavustuksen piirissä arvioidaan vuonna 2013 olevan 14 750 henkilöä.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien vuoden 2014 indeksitarkistuksen osittaisesta aikaistamisesta siten, että arvonlisäveron korotuksen vaikutusta pienituloisille kompensoidaan tekemällä eräisiin etuuksiin indeksitarkistus 1.1.2013. Uudistus koskee momentteja 30.20.45, 33.10.53, 33.20.50, 51, 52, 55, 56, 33.30.60, 33.40.60, 33.50.50 ja 33.60.35.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen aikaistus 150
Tarvearvion muutos -1 100
Yhteensä -950

2013 talousarvio 21 250 000
2012 talousarvio 22 200 000
2011 tilinpäätös 18 200 000