Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 159 422 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 8 900 000 euroa valtion osuudesta terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen rakentamis- ja käyttökuluista annetun lain 2 §:n mukaisiin kansallisen terveysarkiston palvelurahaston kuluihin.

Selvitysosa:Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyy Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on 33,82 % vuonna 2013.

Valtio rahoittaa palvelurahaston kautta sähköisten terveystietojärjestelmäpalveluiden ylläpitokustannukset niiltä osin kuin käyttäjämaksut eivät niitä kata.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Sosiaaliturvan yleisrahasto 150 522 000
Palvelurahasto 8 900 000
Yhteensä 159 422 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 3 172
Kelan toimintakulujen kustannusjaon muutos, siirto momentilta 33.40.60 5 200
Tarvearvion muutos -5 642
KanTa-palvelujen ylläpitoon varattujen määrärahojen siirto momentilta 33.01.25 5 200
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -18
KanTa-palveluiden terveydenhuollon varmennepalveluihin osoitetun määrärahan siirto Valviran momentilta 33.02.05 Kelan palvelurahastoon 2 740
Yhteensä 10 652

2013 talousarvio 159 422 000
2012 II lisätalousarvio 6 230 000
2012 talousarvio 148 770 000
2011 tilinpäätös 137 400 000