Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
              50. Palkkaturva
              51. Julkiset työvoimapalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Palkkaturva (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 30 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) mukaisten menojen maksamiseen

2) takaisinperittyjen saatavien palautusten ja niistä kertyvien korkojen maksamiseen

3) enintään 673 000 euroa palkkaturvamenettelyyn liittyviin viranomaismaksuihin ja oikeudenkäyntikuluihin sekä konkurssikustannusten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin.

Selvitysosa:Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin ja muiden maksukyvyttömyystilanteiden varalta. Palkkaturvana voidaan maksaa sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi ollut velvollinen työntekijälle maksamaan.

Palkkaturvamenoja vastaavat tulot 29 327 000 euroa on merkitty momentille 12.32.31.

Palkkaturvapalautusten arvioidut 1 200 000 euron korot on budjetoitu momentille 12.32.99.

Palkkaturvan tunnuslukuja

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Palkkaturvaa maksettu (1 000 euroa) 33 341 24 000 30 000
Palkkaturvaa peritty takaisin työnantajilta (1 000 euroa) 6 177 4 500 6 000
Palkkaturvaa saaneiden työntekijöiden lukumäärä 8 576 5 700 8 000
Palkkaturvapäätöksen saaneiden työnantajien lukumäärä 2 603 2 200 2 400
Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika (pv) 57 45 55
Hakemuksista käsitelty alle 2 kuukaudessa (%) 66 75 70

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 6 000
Yhteensä 6 000

2013 talousarvio 30 000 000
2012 talousarvio 24 000 000
2011 tilinpäätös 33 340 870