Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              70. Jäänmurtajan hankinta
              78. Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 27 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää uuden jäänmurtajan hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtuus

Liikennevirastolle myönnetään oikeus hankkia uusi jäänmurtaja enintään 125,0 milj. euron sopimusvaltuuden määrästä.

Selvitysosa:Uuden jäänmurtajan muodostamalla kapasiteetilla korvataan vanhentuneen jäänmurtaja Voiman palvelut. Hankittava jäänmurtaja varustetaan soveltuvaksi myös avomeriolosuhteissa tapahtuvaan hätähinaukseen ja öljyvahinkojen torjuntaan. Aluksen pitoaika on 40 vuotta. Valtuuden mitoituksessa on otettu huomioon perusjäänmurtajan hankintakustannuksena noin 120 milj. euroa ja öljyntorjuntalaitteiston varustamiskustannuksena noin 5 milj. euroa. Jäänmurtajan suunnittelu ja rakentaminen kilpailutetaan erikseen.

Uusi jäänmurtaja hankitaan jäänmurron peruskapasiteettiin siten, että aluksen omistaa Liikennevirasto, joka kilpailuttaa operoinnin. Uuden toimintamallin tarkoituksena on edullisempien jäänmurtopalveluiden tuottaminen aluksille.

Jäänmurtajan hankintamenoon sisältyvät myös aluksen suunnittelusta, tarjouskilpailusta, hankinnan valvonnasta ja luokituksesta aiheutuvat sekä muut vastaavat hankintaan liittyvät menot.

Jäänmurtaja valmistuu toimintakaudelle 2015—2016. Murtajan huolto-, miehitys- ja operointimenot rahoitetaan vuodesta 2016 lähtien momentilta 31.10.20. Momentin rahoitustarve ei nouse investoinnin johdosta. Öljyntorjuntavalmiudesta aiheutuvat menot rahoitetaan momentilta 35.10.20, jonka lisärahoitustarve on 500 000 euroa aluksen käyttöönotosta lähtien.

Valtuuden käytöstä valtiolle aiheutuu menoja 46,0 milj. euroa vuonna 2014 ja 52,0 milj. euroa vuonna 2015.


2013 talousarvio 27 000 000