Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 392 752 000 euroa.


2013 talousarvio 392 752 000
2012 II lisätalousarvio 5 065 000
2012 talousarvio 386 600 000
2011 tilinpäätös 333 986 053