Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

Osasto 15

LAINATPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2011—2013

    v. 2011
tilinpäätös
1000 €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2013
esitys
1000 €
 
Muutos 2012—2013
    1000 € %
 
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 159 651 205 000 235 500 30 500 15
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 128 954 108 500 72 500 -36 000 -33
04. Muiden lainojen lyhennykset 30 697 96 500 163 000 66 500 69
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 4 734 550 7 350 913 7 012 625 -338 288 -5
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 4 734 550 7 350 913 7 012 625 -338 288 -5
Yhteensä 4 894 200 7 555 913 7 248 125 -307 788 -4