Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloja 1 419 000 000 euroa.

Momentti on osittain nettobudjetoitu. Momentille osakkeiden myynnistä kertyviä tuloja saa käyttää osakkeiden myynnistä aiheutuvien myyntipalkkioiden maksamiseen enintään 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella, pääomanpalautuksina sekä valtion osakkeiden myyntituloina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.

Osinkotuloiksi arvioidaan 1 019 milj. euroa ja nettotuloiksi osakemyynneistä on arvioitu edellisvuosien tapaan 400 milj. euroa.


2013 talousarvio 1 419 000 000
2012 talousarvio 1 400 000 000
2011 tilinpäätös 1 306 840 025