Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 18 900 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtiokonttori saa korkotuloa maksamiensa muiden eläkelaitosten vastuulla olevien eläkemenojen korvaukselle. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.


2013 talousarvio 18 900 000
2012 talousarvio 20 000 000
2011 tilinpäätös 14 809 299