Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
              10. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 105 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.


2013 talousarvio 105 000 000
2012 talousarvio 105 000 000
2011 tilinpäätös 90 883 760

02. Verotukseen liittyvät korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 75 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan verotuksen toimittamiseen liittyvät korkotulot, kertyneet viivekorot ja jäämämaksut, verotilin viivästyskorot sekä verontilityslain mukaiset korkotulot. Momentille kertyvien erien korko on sidottu korkolain mukaiseen viitekorkoon.


2013 talousarvio 75 000 000
2012 talousarvio 90 000 000
2011 tilinpäätös 77 544 052

04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset

Momentille arvioidaan kertyvän 50 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan käyttämättä jääneet menorästit sekä siirretyt siirtomäärärahat, joita tilinpäätöksessä ei enää voida siirtää seuraavalle vuodelle.


2013 talousarvio 50 000 000
2012 talousarvio 50 000 000
2011 tilinpäätös 86 013 362

10. Muut sekalaiset tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sellaiset sekalaiset tulot, joita ei voida tulouttaa muille momenteille.


2013 talousarvio 2 500 000
2012 talousarvio 2 500 000
2011 tilinpäätös 3 402 855