Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

45. RiistanhoitomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 10 187 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Riistanhoitomaksua ehdotetaan korotettavaksi 30 eurosta 33 euroon. Riistanhoitomaksun suorittavien henkilöiden määrän arvioidaan säilyvän nykytasolla 308 700. Riistatalouden edistämiseen varattu määräraha on merkitty momentille 30.40.50.


2013 talousarvio 10 187 000
2012 talousarvio 9 261 000
2011 tilinpäätös 9 346 602