Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulostaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 120 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 120 000 euroa. Vähennys 1 480 000 euroa johtuu siitä, että valtion osuutta totopelien tuotoista supistetaan. Vastaavasti hevosalalle suoraan jäävä osuus totopelien osuutena kasvaa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 952 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.20.01 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2013 talousarvio 1 120 000
2012 talousarvio 2 600 000
2011 tilinpäätös 8 058 775