Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:ltaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 304 500 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää maaseuturahaston välimaksut, jotka liittyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman menoihin momenteilla 30.10.61, 30.20.43, 30.20.44 ja 30.20.45. Maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 331 500 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon 27 000 000 euroa, momentille arvioidaan kertyvän 304 500 000 euroa.

Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa)

Ohjelma Tuloutuu
talousarvioon
Tuloutuu
MAKERAan
Tuloutuu
yhteensä
Vastaavia menoja momenteilla
         
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007—2013        
Yritystuet ja kehittämishankkeet 76,6 27,0 103,6 30.10.61 ja MAKERA
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit 107,8   107,8 30.20.43
Luonnonhaittakorvaus 119,7   119,7 30.20.44
Luopumis- ja pellonmetsitystuki 0,4   0,4 30.20.45
Yhteensä maaseuturahasto 304,5 27,0 331,5  

2013 talousarvio 304 500 000
2012 talousarvio 302 000 000
2011 tilinpäätös 266 510 969