Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullilaitoksen tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

52. VakuutusmaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 20 220 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (vakuutusmaksut) 16 600 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 300 000
Vanhat liikelaitokset 30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 550 000
Metsähallituksen vastuumaksu 90 000
Sotilaallinen kriisinhallinta 200 000
Liikennevahingot 1 450 000
Yhteensä 20 220 000

2013 talousarvio 20 220 000
2012 talousarvio 20 510 000
2011 tilinpäätös 17 987 999