Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullilaitoksen tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvityksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 130 950 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Momentin tuloarviossa on otettu huomioon valtion eläkerahaston ulkopuolelta tuloutettavat korvaukset.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2013 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2470).


2013 talousarvio 130 950 000
2012 talousarvio 113 538 000
2011 tilinpäätös 100 440 374