Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaanPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 16 578 000 euroa.

Selvitysosa:Suomeen vuoden 2013 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu ulkorajarahaston, paluurahaston, kotouttamisrahaston sekä pakolaisrahaston vuoden 2013 ennakkomaksuista sekä edellisten vuosien toisista ennakkomaksuista ja loppumaksuista.

Tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.22. Yleisohjelman 2007—2013 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Tulojen arvioitu kertymä (1 000 euroa)

Vuosiohjelma 2007—2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
             
Pakolaisrahasto - - 590 - 1 520 2 110
Ulkorajarahasto - 2 566 2 795 - 6 876 12 236
Kotouttamisrahasto - - 448 - 708 1 156
Paluurahasto - - 278 - 798 1 076
Yhteensä - 2 566 4 111 - 9 901 16 578

2013 talousarvio 16 578 000
2012 talousarvio 12 188 000
2011 tilinpäätös 8 333 750