Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

10. TuomioistuintulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 25 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1214/2010), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 30 644 22 300 25 200
— muut tuotot 178 200 200
Tuotot yhteensä 30 822 22 500 25 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 54 100 42 000 45 000
— osuus yhteiskustannuksista 38 300 28 000 32 000
Kustannukset yhteensä 92 400 70 000 77 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -61 578 -47 500 -51 600
Kustannusvastaavuus, % 33 32 33

2013 talousarvio 25 400 000
2012 talousarvio 22 500 000
2011 tilinpäätös 30 821 768