Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 25 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1214/2010), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 30 644 22 300 25 200
— muut tuotot 178 200 200
Tuotot yhteensä 30 822 22 500 25 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 54 100 42 000 45 000
— osuus yhteiskustannuksista 38 300 28 000 32 000
Kustannukset yhteensä 92 400 70 000 77 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -61 578 -47 500 -51 600
Kustannusvastaavuus, % 33 32 33

2013 talousarvio 25 400 000
2012 talousarvio 22 500 000
2011 tilinpäätös 30 821 768

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 69 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 67 503 68 000 69 000
— muut tuotot 67 - -
Tuotot yhteensä 67 570 68 000 69 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 42 476 43 000 43 000
— osuus yhteiskustannuksista 24 951 22 000 25 000
Kustannukset yhteensä 67 427 65 000 68 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 143 3 000 1 000
Kustannusvastaavuus, % 100 105 101

2013 talousarvio 69 000 000
2012 talousarvio 68 000 000
2011 tilinpäätös 68 535 964

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (1376/2010), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (1283/2005) ja oikeusministeriön asetukseen tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (59/2012). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2013 talousarvio 200 000
2012 talousarvio 200 000
2011 tilinpäätös 112 727