Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              02. Lästimaksut
              03. Ratavero
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

04. Eräät viestinnän maksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 26 946 000 euroa.

Selvitysosa: Viestintämarkkinamaksu, 3 400 000 euroa, perustuu viestintämarkkinalakiin (393/2003). Tietoturvamaksu, 480 000 euroa, perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalakiin (516/2004). Postitoiminnan valvontamaksu, 1 488 000 euroa, perustuu postilakiin (415/2011). Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, 1 069 000 euroa, perustuu lakiin televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998). Varmennemaksu, 184 000 euroa, perustuu lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009). Edellä mainittuja maksuja arvioidaan kertyvän yhteensä 6 621 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.40.01 määrärahan mitoituksessa.

Toimilupamaksu, 20 000 000 euroa, perustuu eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettuun lakiin (462/2009). Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen mainitun lain muuttamisesta. Viestintävirasto perii 800 megahertsin taajuusalueella vuonna 2013 toteutettavan taajuushuutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Koko taajuusalueen lähtöhinta on 100 milj. euroa ja se tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Viestintävirasto perii huutokauppaan osallistuvilta yrityksiltä myös 65 000 euron suuruisen osallistumismaksun. Huutokauppaan arvioidaan osallistuvan viisi yritystä, jolloin tuloja syntyisi osallistumismaksuista yhteensä 325 000 euroa. Huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset 260 000 on tarkoitus ehdottaa otettavaksi huomioon vuoden 2012 syksyllä annettavassa lisätalousarviossa momentin 31.40.01 määrärahan mitoituksessa. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen viestintämarkkinalain (393/2003) muuttamisesta. Muutoksella viestintämarkkinamaksun maksuyksikkö korotetaan 350 eurosta 430 euroon, jolloin maksukertymä kasvaa nykyisestä tasosta noin 0,5 milj. euroa.


2013 talousarvio 26 946 000
2012 talousarvio 5 898 000
2011 tilinpäätös 5 693 245