Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              07. Energiaverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 429 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 43,40 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero on vastaavasti 29,76 euroa ja viinien vero 28,36 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 29,90 euroa.

Alkoholijuomaverotusta kiristettiin vuonna 2012, kun oluen ja mietojen käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien veroa korotettiin 15 % ja muiden alkoholijuomien veroa 10 %. Verokorotuksen arvioidaan lisänneen verotuottoa noin 115 milj. eurolla, josta noin 15 milj. euroa selittyy Alkon hinnoittelukertoimien tarkistamisella. Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

  2011 2012 2013
       
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, % 0 -1½ 0

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Etyylialkoholi 440 465 465
Olut 530 590 610
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet 311 344 354
Yhteensä 1 281 1 399 1 429

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 4 milj. euroa.


2013 talousarvio 1 429 000 000
2012 talousarvio 1 399 000 000
2011 tilinpäätös 1 281 088 512