Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              01. Arvonlisävero
              03. Apteekkimaksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava veroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 708 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta eli vakuutusmaksuverolakiin (664/1966). Vero on tarkoitettu ensi vaiheessa vakuutuslaitosten kannettavaksi ja siirrettäväksi vakuutuksenottajien rasitukseksi. Vakuutusmaksuvero täydentää arvonlisäveroa, koska arvonlisäverotuksessa vakuutuspalvelut on jätetty verotuksen ulkopuolelle. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleisen arvonlisäverokannan kehitystä. Vuonna 2012 vero on 23 % vakuutusmaksuista, joihin vero ei sisälly.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vakuutusmaksuverolain muuttamisesta siten, että vakuutusmaksuverokantaa korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 24 prosenttiin vuoden 2013 alusta alkaen. Tämän arvioidaan lisäävän valtion verotuloja vuositasolla noin 30 milj. euroa. Voimaantulovuonna 2013 verotuottovaikutus arvioidaan kuitenkin pienemmäksi, 28 milj. euroksi. Matalampi verotuotto johtuu vakuutusmaksuveron maksamiseen liittyvästä kuukauden viiveestä.


2013 talousarvio 708 000 000
2012 talousarvio 665 000 000
2011 tilinpäätös 626 229 921