Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              05. Pankkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

05. PankkiveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 170 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen pankkiverolaiksi. Pankkivero otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien, ja sen tuotoksi arvioidaan 170 milj. euroa.


2013 talousarvio 170 000 000