Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              05. Pankkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

04. Perintö- ja lahjaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 495 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) ja siinä oleviin perintö- ja lahjaveroasteikkoihin. Lahjaveron osuudeksi momentin kertymästä arvioidaan 50—60 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. Perintö- ja lahjaverotuksessa otetaan käyttöön väliaikaisesti uusi veroluokka yli 1 000 000 euron perinnöille ja lahjoille. Tämän muutoksen arvioidaan lisäävän veron tuottoa vuonna 2013 noin 10 milj. euroa ja seuraavina vuosina täysipainoisena noin 20 milj. euroa. Lisäksi vakuutuslahjojen 8 500 euron verohuojennus poistetaan, minkä arvioidaan lisäävän veron tuottoa noin 5 milj. euroa vuositasolla.

Vuoden 2012 alusta perintö- ja lahjaverolakia muutettiin lisäämällä ensimmäisen veroluokan asteikkoihin neljäs porras siten, että ylin veroprosentti nousi 16 prosenttiin 200 000 euroa ylittävältä pesäosuuden tai lahjan osalta. Tämä vaikuttaa veron tuottoon täysipainoisesti vuodesta 2013 alkaen.

Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu 15 erilaista verotukea, joista yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen verotuen määräksi arvioidaan noin 100 milj. euroa. Muille perintö- ja lahjaverotuksen verotuille ei pystytä laskemaan euromääräistä arvoa.


2013 talousarvio 495 000 000
2012 talousarvio 445 000 000
2011 tilinpäätös 394 846 607