Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              05. Pankkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

03. Korkotulojen lähdeveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1550/1992). Veron määrä on 30 % talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle Suomeen maksetusta korosta. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt.

Kotitalouksien talletukset muodostavat veropohjasta suurimman osan. Vuoden 2011 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletusten kanta Suomen rahalaitoksissa oli noin 79 mrd. euroa ja niiden keskikorko oli noin 1 %. Kotitalouksien lähdeverollisten talletusten kannan ja keskikoron arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

  2011
toteutuma
2012
ennuste
2013
ennuste
       
Lähdeverollisten talletusten kannan muutos, % 5,6 5,0 4,0
Kotitalouksien talletusten keskikorko, % 1,0 0,8 0,5

2013 talousarvio 150 000 000
2012 I lisätalousarvio -60 000 000
2012 talousarvio 270 000 000
2011 tilinpäätös 197 778 122