Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 22 900 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot 1 500 000
Royalty-tulot 2 000 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 200 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 17 700 000
Muut tulot 500 000
Yhteensä 22 900 000

Momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (621/2011).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).


2013 talousarvio 22 900 000
2012 talousarvio 41 000 000
2011 tilinpäätös 53 962 812