Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 245 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2013 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR -ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2013 osuutena.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Ohjelmakausi 2007—2013  
EAKR  
Itä-Suomi 62 000 000
Pohjois-Suomi 45 000 000
Etelä-Suomi 19 000 000
Länsi-Suomi 24 000 000
EAKR yhteensä 150 000 000
   
ESR  
Manner-Suomi 95 000 000
ESR yhteensä 95 000 000
   
EAKR ja ESR yhteensä 245 000 000

2013 talousarvio 245 000 000
2012 talousarvio 257 781 000
2011 tilinpäätös 240 258 073