Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 717 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2012
toteutuma
2013
varsinainen
talousarvio
2014
esitys
       
Bruttomenot 24 946 27 809 27 917
Bruttotulot 1 125 200 200
Nettomenot 23 821 27 609 27 717
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 337    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 410    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisen sähköinen osallistumisympäristö (siirto momentille 25.01.01) -20
Muu muutos -2
Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirto momentilta 29.01.04) 49
Päivähoidon ja yleissivistävän koulutuksen strateginen kehittäminen (2 htv, siirto momentilta 29.10.20) (LTA I 2013) 152
Tuottavuustoimet -45
Palkkausten tarkistukset 86
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -61
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -51
Yhteensä 108

2014 talousarvio 27 717 000
2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 776 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 59 000 euroa talousarvioesityksen 27 717 000 euroon nähden aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2014 talousarvio 27 776 000
2013 IV lisätalousarvio -61 000
2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 776 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.