Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              02. Lästimaksut
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

06. VäylämaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 84 680 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Vuoden 2013 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2012 toteutuma-arvioon siten, että vuonna 2013 liikenteen määrän on arvioitu kasvavan 2,0 %, mikä korottaa tulokertymää noin 1,0 %. Väylämaksun kustannusvastaavuudeksi arvioidaan 89,2 %.


2013 talousarvio 84 680 000
2012 talousarvio 80 300 000
2011 tilinpäätös 75 739 797