Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              07. Energiaverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 779 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 22,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 146,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 27 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 13,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 16,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 87,50 euroa kilolta. Savukepaperista ja muista tupakkaa sisältävistä tuotteista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa kiristettiin vuoden 2012 alusta, kun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettiin noin 25 % ja muiden tupakkatuotteiden veroa noin 10 %. Veronkorotusten arvioidaan lisänneen verotuloja vuositasolla noin 53 milj. euroa. Tupakkatuotteiden verollisen kulutuksen arvioidaan alenevan hieman vuonna 2013.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Savukkeet 657 675 701
Muut tupakkatuotteet 82 78 78
Yhteensä 739 753 779

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2013 talousarvio 779 000 000
2012 talousarvio 753 000 000
2011 tilinpäätös 739 016 278