Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
            31. Palkkaturvamaksujen palautukset
            99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
       39. Muut sekalaiset tulot
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 5 700 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkaturvamäärärahan ennakoitua suuremmasta käytöstä.


2013 IV lisätalousarvio5 700 000
2013 talousarvio29 327 000
2012 tilinpäätös33 624 331
2011 tilinpäätös34 165 222

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 21 530 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu 22.8.2013 mennessä kertyneistä päästöoikeuksien huutokauppatuloista. Huutokauppatulojen koko vuoden kertymän arviointia vaikeuttaa päästöoikeuden epävarma hintakehitys.


2013 IV lisätalousarvio21 530 000
2013 I lisätalousarvio27 790 000
2013 talousarvio22 900 000
2012 tilinpäätös119 385 241
2011 tilinpäätös53 962 812