Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
            66. Varsinainen kehitysyhteistyö
            88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen
       90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 15 143 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvioIV lisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
      
1.Monenkeskinen kehitysyhteistyö261 591 000+31 655 000+15 143 000308 389 000
2.Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1)289 280 000+1 000 000-290 280 000
3.Euroopan kehitysrahasto57 894 000--57 894 000
4.Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö61 203 000--61 203 000
5.Humanitaarinen apu84 000 000--84 000 000
6.Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus9 826 000--9 826 000
7.Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus2 600 000--2 600 000
8.Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle107 800 000--107 800 000
9.Korkotuki-instrumentti18 400 000--18 400 000
Yhteensä892 594 000+32 655 000+15 143 000940 392 000

1) Sisältää 810 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 250 000 euroa ministeriön ja Luxemburgin ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 50 000 euroa ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston (GIZ) yhteistoimintahankkeiden menoja, 200 000 euroa ministeriön ja Alankomaiden ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 11 900 000 euroa ministeriön ja Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja sekä 1 000 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja.

Lisäksi momentin myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakaumaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautumiseen (euroa)

  Alkuperäinen
jakauma
I lisätalousarvioIV lisätalousarvioMuutettu
jakauma
      
1.Monenkeskinen kehitysyhteistyö341 850 000-+25 230 000367 080 000
2.Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö199 946 000+20 000 000-219 946 000
3.Euroopan kehitysrahasto516 470 000-20 000 000-25 230 000471 240 000
4.Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö55 495 000--55 495 000
5.Humanitaarinen apu6 000 000--6 000 000
6.Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus1 350 000--1 350 000
7.Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus----
8.Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle107 800 000--107 800 000
9.Korkotuki-instrumentti20 000 000--20 000 000
Yhteensä1 248 911 000--1 248 911 000

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu päästöoikeuksien huutokaupasta kertyneistä tuloista. Tuloja on 3.4.—22.8.2013 kertynyt yhteensä 23 143 000 euroa. Ajalta 1.1.—2.4.2013 kertyneet huutokauppatulot huomioitiin vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Hallitus tavoittelee kehitysyhteistyömäärärahojen BKTL-osuuden kasvua ohjaamalla päästöoikeuksien huutokaupasta kertyvät tulot kehitysyhteistyöhön ja samalla osana Suomen virallista kehitysapua myös ilmastorahoitukseen sitä mukaa kuin niitä kertyy. Kertyneet päästöhuutokauppatulot lisätään tässä lisätalousarvioesityksessä monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön käyttösuunnitelmakohtaan 1.

Vuoden 2013 myöntö- ja sopimusvaltuuksia vähennetään kohdasta 3. yhteensä 25 230 000 euroa, joka siirretään kohtaan 1. International Development Associationin, IDAn, IDA17-lisärahoituskierroksen rahoittamiseksi. Muutos ei lisää myöntö- ja sopimusvaltuuksien kokonaismäärää.


2013 IV lisätalousarvio15 143 000
2013 I lisätalousarvio32 655 000
2013 talousarvio892 594 000
2012 tilinpäätös893 520 000
2011 tilinpäätös845 923 000