Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
       10. Eduskunnan kanslia
            29. Arvonlisäveromenot
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 21.10.74 peruskorjaushankkeeseen vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetusta lisämäärärahasta ja siitä, että peruskorjausmäärärahaa siirtyi vuodelta 2012 ennakoitua enemmän.


2013 IV lisätalousarvio5 100 000
2013 talousarvio12 500 000
2012 tilinpäätös9 729 927
2011 tilinpäätös8 515 834