Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       01. Ympäristöhallinnon toimintamenot
       10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu
            61. Ympäristönsuojelun edistäminen
       20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

Talousarvioesitys 2013

61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös teollisuuskemikaalijätteiden käsittelyä harjoittaneen Oy PP-Recycling Ltd:n käytössä olleisiin tiloihin ja kiinteistölle varastoitujen vaarallisten jätteiden varastointiin, poiskuljettamiseen, hävittämiseen sekä jätteiden muuhun vaarattomaksi tekemiseen liittyvien kustannusten maksamiseen.

Selvitysosa: Oy PP-Recycling Ltd on vaarallisten jätenesteiden käsittelemiseen ja kierrättämiseen erikoistunut yhtiö, joka toimi kiinteistöyhtiö Green Tech Oy:ltä vuokratuissa tiloissa Padasjoella. Oy PP-Recycling Ltd on asetettu konkurssiin ja konkurssi on elokuussa 2013 rauennut varojen puutteeseen. Kiinteistöllä on varastoituna erilaisista jätelajeista koostuvia vaarallisia jätteitä yhteensä noin 1 550 tonnia. Varastointitilat eivät täytä asianmukaisia varastointi- ja turvajärjestelyvaatimuksia, mistä syystä jätteistä aiheutuu merkittävä ympäristöriski. Vastuu jätteiden ja turvallisuusongelman poistamisesta on yrityksen konkurssin rauettua toissijaisesi kiinteistön haltijalla, joka on velkainen ja kiinteistö on ulosmittauksessa. Valtio joutuu tästä syystä viime kädessä ottamaan vastuun turvallisuusriskin poistamisen aiheuttamista kustannuksista ja toimintavelvollisuuksista. Määrärahasta varataan em. tarkoitukseen 2 000 000 euroa.


2013 IV lisätalousarvio2 000 000
2013 talousarvio12 942 000
2012 tilinpäätös11 750 000
2011 tilinpäätös2 000 000