Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2013

60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuoltoPDF-versio

38. Valtionavustus kunnille vanhuspalvelulain toimeenpanoon (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käytää myös enintään 10 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen vanhuspalvelulain seurannan ja arvioinnin kehittämistä ja toteuttamista varten.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 5 757 000

40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 080 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta on tarkoitus käyttää 1 080 000 euroa kiireellisiin tukikohtainvestointeihin ja 1 000 000 euroa lentopalvelun arvioitua suurempien käyttökustannusten korvaamiseen.


2013 IV lisätalousarvio 2 080 000
2013 I lisätalousarvio 150 000
2013 talousarvio 23 740 000
2012 tilinpäätös 22 460 000
2011 tilinpäätös 11 800 000