Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
       10. Trafiknätet
       20. Myndighetstjänster för trafiken
            01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader
       30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
       40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
       50. Forskning
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2013

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 29 000 euro.

Förklaring: Minskningen föranleds av att utbildningsanslagen enligt ramavtalet stryks.


2013 IV tilläggsb.-29 000
2013 budget42 591 000
2012 bokslut40 502 000
2011 bokslut35 420 000