Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
            54. Asumistuki
            55. Elatustuki
            60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelutPDF-versio

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio20 000 000
2013 talousarvio655 800 000
2012 tilinpäätös603 900 000
2011 tilinpäätös549 500 000

55. Elatustuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu elatustukea saavien lasten määrän kasvusta noin 400:lla verrattuna vuoden 2013 talousarvioon sekä täysimääräisenä maksettavien elatustukien määrän kasvusta.


2013 IV lisätalousarvio3 500 000
2013 talousarvio180 900 000
2012 tilinpäätös172 380 221
2011 tilinpäätös165 943 536

60. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 034 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu tulkkauspalvelujen käyttäjien arvioitua suuremmasta palvelun käytöstä alkuvuoden 2013 aikana.


2013 IV lisätalousarvio1 034 000
2013 talousarvio34 966 000
2012 tilinpäätös30 395 734
2011 tilinpäätös28 789 009