Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2013

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 81 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -81 000
2013 talousarvio 39 395 000
2012 tilinpäätös 40 623 000
2011 tilinpäätös 41 256 000

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 147 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 500 000 euron määrärahasta uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon peruutetaan 4 390 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi. Määräraha budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Lisäksi VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi peruutetaan vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä määrärahasta 4 390 000 euroa ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 147 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio -2 147 000
2013 talousarvio 91 334 000
2012 tilinpäätös 93 983 000
2011 tilinpäätös 87 428 000

05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -13 000
2013 talousarvio 5 978 000
2012 tilinpäätös 5 953 000
2011 tilinpäätös 6 562 000

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -65 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 40 704 000
2012 tilinpäätös 42 680 000
2011 tilinpäätös 47 967 000

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -6 000
2013 talousarvio 11 097 000
2012 tilinpäätös 10 361 000
2011 tilinpäätös 10 307 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä 16 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 200 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa momentille myönnettiin 16 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha. Alushanke, jolle tukea myönnettiin, valmistuu keväällä 2014, jolloin vuoden 2011 siirtomääräraha ei ole enää käytettävissä. Innovaatiotuen viimeinen osa maksetaan alushankkeen valmistumisen jälkeen.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio 23 200 000
2013 talousarvio 2 900 000
2012 tilinpäätös 17 100 000
2011 tilinpäätös 16 000 000

47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista luotto- ja takaustappioista.


2013 IV lisätalousarvio 12 000 000
2013 III lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 55 287 000
2012 tilinpäätös 58 233 314
2011 tilinpäätös 35 464 006

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys aiheutuu viennin jälleenrahoituslainojen nostoaikataulussa tapahtuneista muutoksista.


2013 IV lisätalousarvio 10 000 000
2013 talousarvio 755 000 000
2012 tilinpäätös 943 652 525
2011 tilinpäätös 294 820 298