Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
            01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
            02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
            05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
            06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
            07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
            46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
            47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 81 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-81 000
2013 talousarvio39 395 000
2012 tilinpäätös40 623 000
2011 tilinpäätös41 256 000

02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 147 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 1 500 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 500 000 euron määrärahasta uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon peruutetaan 4 390 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa uusiutuvien energialähteiden koetoimintalaitteiden investointeihin ja käyttöönottoon VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi. Määräraha budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Lisäksi VTT:n tilaratkaisun viivästymisen vuoksi peruutetaan vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä määrärahasta 4 390 000 euroa ja budjetoidaan uudelleen vuodelle 2014. Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 147 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio-2 147 000
2013 talousarvio91 334 000
2012 tilinpäätös93 983 000
2011 tilinpäätös87 428 000

05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-13 000
2013 talousarvio5 978 000
2012 tilinpäätös5 953 000
2011 tilinpäätös6 562 000

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 65 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-65 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio40 704 000
2012 tilinpäätös42 680 000
2011 tilinpäätös47 967 000

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-6 000
2013 talousarvio11 097 000
2012 tilinpäätös10 361 000
2011 tilinpäätös10 307 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä 16 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 200 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa momentille myönnettiin 16 000 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha. Alushanke, jolle tukea myönnettiin, valmistuu keväällä 2014, jolloin vuoden 2011 siirtomääräraha ei ole enää käytettävissä. Innovaatiotuen viimeinen osa maksetaan alushankkeen valmistumisen jälkeen.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio23 200 000
2013 talousarvio2 900 000
2012 tilinpäätös17 100 000
2011 tilinpäätös16 000 000

47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 12 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista luotto- ja takaustappioista.


2013 IV lisätalousarvio12 000 000
2013 III lisätalousarvio200 000
2013 talousarvio55 287 000
2012 tilinpäätös58 233 314
2011 tilinpäätös35 464 006

80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan lisäys aiheutuu viennin jälleenrahoituslainojen nostoaikataulussa tapahtuneista muutoksista.


2013 IV lisätalousarvio10 000 000
2013 talousarvio755 000 000
2012 tilinpäätös943 652 525
2011 tilinpäätös294 820 298