Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       10. Domstolsväsendet

Talousarvioesitys 2013

40. ExekutionsväsendetPDF-versio

21. Exekutionsväsendets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 250 000 euro.

Förklaring:Av tilläggsanslaget föranleds 750 000 euro av utgifter av engångsnatur som föranleds av dröjsmål i ibruktagandet av exekutionsväsendets nya datasystem, och 500 000 euro av utgifter av engångsnatur som föranleds av dröjsmål i ibruktagandet av rättstregistercentralens system för verkställighet av domar i brottmål.


2004 III tilläggsb. 1 250 000
2004 budget 78 937 000
2003 bokslut 78 568 000
2002 bokslut 77 160 000