Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous

Talousarvioesitys 2013

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriPDF-versio

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 155 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -155 000
2013 talousarvio 51 052 000
2012 tilinpäätös 53 934 000
2011 tilinpäätös 54 586 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 14 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -14 000
2013 talousarvio 5 628 000
2012 tilinpäätös 5 524 000
2011 tilinpäätös 3 785 000