Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous

Talousarvioesitys 2013

40. Kala-, riista- ja porotalousPDF-versio

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 41 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -41 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 17 478 000
2012 tilinpäätös 17 478 000
2011 tilinpäätös 17 303 000