Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatuPDF-versio

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 93 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -93 000
2013 talousarvio 41 783 000
2012 tilinpäätös 41 676 000
2011 tilinpäätös 40 039 000

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:

Määrärahaa saa käyttää:

1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja muusta eläinlääkintähuollosta, korvauksista, eräistä valtionavuista, koulutuksesta ja Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 100 000 euroa valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin

3) kunnilta ostettavista palveluista aiheutuviin menoihin

4) Tampereen yliopistolle käytettäväksi eläinkokeita korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Selvitysosa:Momentin perustelujen muutoksella mahdollistetaan 100 000 euron määrärahan myöntäminen Tampereen yliopistolle (FICAM, vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille) eläinkokeettomien menetelmien edistämiseksi ja siihen liittyvään tutkimukseen, ja tuetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä. Vastaavasti luovutaan tutkimusapurahojen myöntämisestä, johon on varattu 100 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 4 730 000
2012 tilinpäätös 4 492 450
2011 tilinpäätös 3 521 727