Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
            01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
            02. Valtion taidemuseon toimintamenot
            03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
            04. Museoviraston toimintamenot
            05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
            06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot
            07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 11 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-11 000
2013 talousarvio4 919 000
2012 tilinpäätös4 893 000
2011 tilinpäätös5 113 000

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-25 000
2013 talousarvio19 469 000
2012 tilinpäätös19 441 987
2011 tilinpäätös19 075 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa Suomenlinnan pilaantuneen maaperän kunnostamisen ja haitta-aineiden poiston sekä erillisen pilaantuneen maan käsittelyalueen kunnostamisen aiheuttamien lisäkustannusten sekä vähennyksenä 7 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.


2013 IV lisätalousarvio93 000
2013 I lisätalousarvio200 000
2013 talousarvio2 644 000
2012 tilinpäätös2 905 000
2011 tilinpäätös2 683 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kansallismuseon maanalaisten tilojen vuokraamisesta siten, että vuokramenojen nousu on 1.1.2014 alkaen enintään 300 000 euroa ja kokonaisvuokra 1 700 000 euroa vuodessa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-45 000
2013 III lisätalousarvio1 510 000
2013 I lisätalousarvio320 000
2013 talousarvio22 728 000
2012 tilinpäätös21 459 000
2011 tilinpäätös20 074 000

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 8 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-8 000
2013 talousarvio6 385 000
2012 tilinpäätös6 464 000
2011 tilinpäätös6 724 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 9 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-9 000
2013 talousarvio6 844 000
2012 tilinpäätös6 925 000
2011 tilinpäätös6 846 000

07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 50 000 euroa välttämättömien uusittavien tietojärjestelmien hankinnan sekä vähennyksenä 2 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.


2013 IV lisätalousarvio48 000
2013 talousarvio767 000
2012 tilinpäätös739 000
2011 tilinpäätös621 000