Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri

Talousarvioesitys 2013

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 11 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -11 000
2013 talousarvio 4 919 000
2012 tilinpäätös 4 893 000
2011 tilinpäätös 5 113 000

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -25 000
2013 talousarvio 19 469 000
2012 tilinpäätös 19 441 987
2011 tilinpäätös 19 075 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa Suomenlinnan pilaantuneen maaperän kunnostamisen ja haitta-aineiden poiston sekä erillisen pilaantuneen maan käsittelyalueen kunnostamisen aiheuttamien lisäkustannusten sekä vähennyksenä 7 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.


2013 IV lisätalousarvio 93 000
2013 I lisätalousarvio 200 000
2013 talousarvio 2 644 000
2012 tilinpäätös 2 905 000
2011 tilinpäätös 2 683 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 45 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kansallismuseon maanalaisten tilojen vuokraamisesta siten, että vuokramenojen nousu on 1.1.2014 alkaen enintään 300 000 euroa ja kokonaisvuokra 1 700 000 euroa vuodessa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -45 000
2013 III lisätalousarvio 1 510 000
2013 I lisätalousarvio 320 000
2013 talousarvio 22 728 000
2012 tilinpäätös 21 459 000
2011 tilinpäätös 20 074 000

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 8 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -8 000
2013 talousarvio 6 385 000
2012 tilinpäätös 6 464 000
2011 tilinpäätös 6 724 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 9 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -9 000
2013 talousarvio 6 844 000
2012 tilinpäätös 6 925 000
2011 tilinpäätös 6 846 000

07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 48 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 50 000 euroa välttämättömien uusittavien tietojärjestelmien hankinnan sekä vähennyksenä 2 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen johdosta.


2013 IV lisätalousarvio 48 000
2013 talousarvio 767 000
2012 tilinpäätös 739 000
2011 tilinpäätös 621 000