Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
       10. Yleissivistävä koulutus
       20. Ammatillinen koulutus
       40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
            01. Suomen Akatemian toimintamenot
            02. Arkistolaitoksen toimintamenot
            03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot
            04. Varastokirjaston toimintamenot
            51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
            66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

Valtuus

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 2013 hyväksyä sitoumuksia 302 569 000 euron arvosta.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuuden pieneneminen 27 000 eurolla vastaa määrärahan vähennystä momentilla 29.40.51.

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-26 000
2013 talousarvio12 455 000
2012 tilinpäätös12 958 000
2011 tilinpäätös13 038 000

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 34 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-34 000
2013 talousarvio19 588 000
2012 tilinpäätös19 406 000
2011 tilinpäätös19 440 000

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 13 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-13 000
2013 talousarvio2 055 000
2012 tilinpäätös2 049 000
2011 tilinpäätös2 505 000

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 3 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-3 000
2013 talousarvio1 621 000
2012 tilinpäätös1 609 000
2011 tilinpäätös1 609 000

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 27 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-27 000
2013 talousarvio238 592 000
2012 tilinpäätös251 695 000
2011 tilinpäätös236 211 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 101 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu ennakoimattomista muutoksista jäsenmaksuissa.


2013 IV lisätalousarvio101 000
2013 talousarvio17 334 000
2012 tilinpäätös16 987 916
2011 tilinpäätös15 236 100