Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri

Talousarvioesitys 2013

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -61 000
2013 I lisätalousarvio 76 000
2013 talousarvio 27 609 000
2012 tilinpäätös 26 894 000
2011 tilinpäätös 25 528 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 39 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -39 000
2013 talousarvio 22 695 000
2012 tilinpäätös 22 077 000
2011 tilinpäätös 21 904 871

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 18 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -18 000
2013 talousarvio 8 807 000
2012 tilinpäätös 8 836 000
2011 tilinpäätös 8 824 000

04. Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toiminnan käynnistämisestä ja toiminnasta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Muutos johtuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamisesta 1.1.2014 ja toiminnan aloittamisesta 1.5.2014. Arviointikeskukseen yhdistetään nykyinen Opetushallituksen alainen oppimistulosten arviointitoiminta sekä Koulutuksen arviointineuvoston ja Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama koulutuksen ja korkeakoulujen arviointitoiminta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 2 539 000
2012 tilinpäätös 2 539 000
2011 tilinpäätös 2 489 000