Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2013

20. Palvelut valtioyhteisöllePDF-versio

01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 033 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 87 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta sekä lisäyksenä siirtona momentilta 28.70.20 350 000 euroa luottojen hallinnoinnin digitalisointihankkeen, 580 000 euroa vahingonkorvaustoiminnan digitalisointihankkeen ja 190 000 euroa keskitetyn valuuttakaupan hankkeen menoja varten.


2013 IV lisätalousarvio 1 033 000
2013 I lisätalousarvio 2 900 000
2013 talousarvio 27 923 000
2012 tilinpäätös 26 155 000
2011 tilinpäätös 12 847 000

02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 1 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien käytöstä aiheutuvien kurssierojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille kirjataan keskitetysti hoidettujen valuuttamääräisten pankkitilien saldojen kurssierot. Kurssiero syntyy esimerkiksi silloin, kun hyödykkeen valuuttamääräinen hankintameno kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteella käyttäen Euroopan keskuspankin edellisen päivän keskikurssia ja meno maksetaan valuutalla, joka on viety kirjanpitoon valuuttamääräisen tulon kertymispäivän arvolla tai jonka hankinta on viety kirjanpitoon valuuttaerästä maksetulla euromäärällä. Varainhoitovuoden aikana syntynyt kumulatiivinen kurssiero voi olla tilinpäätöksessä joko positiivinen, jolloin se tuottaa valtiolle tuloa, tai negatiivinen, jolloin se aiheuttaa valtiolle menoa, jota varten talousarviossa on osoitettava määräraha.


2013 IV lisätalousarvio 1 000

03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -2 000
2013 talousarvio 1 091 000
2012 tilinpäätös 1 079 000
2011 tilinpäätös 1 062 000

08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän keskeneräisyydestä aiheutuvan lisätyön kulujen rahoittamiseen. Vuoden 2011 ja 2012 talousarvion momentin 28.20.08 perusteluja täydennetään vastaavasti.

Selvitysosa:Valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän käyttöönotto ja tietojärjestelmän keskeneräisyys ovat aiheuttaneet huomattavan työmäärän lisäyksen erityisesti palkanlaskennassa ja kirjanpidossa. Tämän johdosta asiakkailta laskutettavat hinnat ovat myös nousseet. Momentin perustelujen täydennyksellä pienennetään asiakasvirastoille aiheutuvaa ylimääräistä menorasitusta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 800 000
2012 tilinpäätös 1 000 000
2011 tilinpäätös 1 680 000

88. Senaatti-kiinteistöt

4. Valtuudet

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan

  • — Lapis Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Helsingin kaupungissa sijaitseva kiinteistö rakennuksineen 91-7-130-9 11 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin ja
  • — Technopolis Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun Tampereen kaupungissa sijaitseva määräala noin 0,5 hehtaaria kiinteistöstä 837-599-2-1 noin 10,7 milj. euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.

Selvitysosa:Lapis Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun luovutettava kiinteistö sijaitsee Helsingin kaupungissa Ullanlinnan kaupunginosassa osoitteessa Laivanvarustajankatu 6. Myytävän kiinteistön pinta-ala on noin 1 449 m2 ja rakennuksen noin 6 500 brm2. Avoimessa tarjousmenettelyssä ja sen perusteella käydyissä neuvotteluissa kiinteistövarallisuudesta saatu kokonaisuutena paras tarjous on ollut yhteensä 11 milj. euroa, mikä vastaa kohteen käypää arvoa. Valtion käyttö kiinteistöllä ja rakennuksissa on päättynyt, joten kiinteistön myynti on perusteltua.

Technopolis Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun luovutettava määräala sijaitsee Tampereen kaupungissa Erkkilänkadun ja Peltokadun kulmassa. Myytävä määräalan pinta-ala on noin 0,5 ha, joka täsmentyy asemakaavan tultua voimaan. Alueen asemakaavoitus on meneillään ja asemakaavaehdotuksessa määräalasta muodostettavalle korttelille 442 on osoitettu rakennusoikeutta noin 22 800 kerrosneliömetriä. Avoimessa tarjousmenettelyssä ja sen perusteella käydyissä neuvotteluissa kiinteistövarallisuudesta saatu kokonaisuutena paras tarjous on ollut 470 euroa/kem2 (asemakaavaehdotuksen perusteella yhteensä noin 10,7 milj. euroa), mikä vastaa kohteen käypää arvoa. Myytävän kohteen lopullinen kauppahinta määräytyy voimaan tulevassa asemakaavassa vahvistettavan rakennusoikeuden määrän perusteella. Valtion käyttö kiinteistöllä on päättynyt, joten kiinteistön myynti on perusteltua.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio
2012 tilinpäätös
2011 tilinpäätös