Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            02. Tullin toimintamenot
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2013

10. Verotus ja tullitoimiPDF-versio

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 134 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 3 954 000 euroa tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista aiheutuviin kertaluonteisiin menoihin ja 1 990 000 euroa vireillä olevasta oikeudenkäynnistä mahdollisesti aiheutuvien vahingonkorvausten mukaan luettuna oikeudenkäyntikulujen maksamiseen sekä vähennyksenä 810 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio 5 134 000
2013 talousarvio 426 244 000
2012 tilinpäätös 410 620 000
2011 tilinpäätös 398 683 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 362 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -362 000
2013 I lisätalousarvio 2 800 000
2013 talousarvio 165 037 000
2012 tilinpäätös 163 328 000
2011 tilinpäätös 159 545 000