Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 612 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen ja lisäyksenä 1 282 000 euroa ilmavoimien vaurioituneen konekaluston korjaamisen johdosta. Korjaustarve johtuu salamaniskun Pilatus PC-12 -koneeseen aiheuttamista mittavista vahingoista sekä huollon jälkeisessä koekäytössä vaurioituneista Hornet HN-405 -koneen kuomusta ja ohjaamorakenteista.


2013 IV lisätalousarvio-1 330 000
2013 III lisätalousarvio3 300 000
2013 I lisätalousarvio11 674 000
2013 talousarvio1 770 549 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000
2011 tilinpäätös1 725 835 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa johtuen PVKEH 2013 -tilausvaltuuden maksatusten siirrosta myöhemmille vuosille sekä lisäyksenä 2 225 000 euroa määrärahan peruutusta vastaavasti muista puolustusmateriaalihankinnoista. PVKEH 2010 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2012 määrärahaa 2 225 000 euroa, joka uudelleenbudjetoidaan muihin puolustusmateriaalihankintoihin käytettäväksi varaosiin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuden menoja myöhentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin panssariajoneuvojen modernisointihankkeen arvioituja uusia toimitusaikatauluja.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 553 175 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 44 857 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 58 839 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuteen tehdyn menoajoitusmuutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20132014201520162017—Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 7 43611 0809 80028 90057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus3 2271 560580  5 367
Valtuusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus26 9502 190   29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuus69 300    69 300
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus9614 49615 12824 107 53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus7 6108 827   16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus3 3701 200   4 570
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus175 833123 46855 29428 942 383 537
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus92 04915 0504 280  111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus1 650    1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus28 1782 860   31 038
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus58 892101 60053 00040 984 254 476
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä467 155278 687139 362103 83328 9001 017 937
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus78 570124 212127 508137 15029 000496 440
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus7 45010 5409 9808 160 36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä86 020134 752137 488145 31029 000532 570
       
Menot yhteensä553 175413 439276 850249 14357 9001 550 507

2013 IV lisätalousarvio225 000
2013 III lisätalousarvio25 000 000
2013 I lisätalousarvio-53 626 000
2013 talousarvio685 272 000
2012 tilinpäätös641 996 025
2011 tilinpäätös585 343 000